Terms & Conditions

DASAR PRIVASI

 

Anda tidak boleh memuat naik, mengedar, atau sebaliknya menerbitkan melalui Tapak ini apa-apa Kandungan, maklumat, atau bahan lain yang (a) termasuk sebarang pepijat, virus, cacing, pintu perangkap, kuda Trojan, atau kod atau sifat berbahaya yang lain; (b) adalah memfitnah, mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, lucah, mendiskriminasi, atau boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang MY atau undang-undang mana-mana negara lain yang mungkin terpakai; atau (c) melanggar atau melanggar hak cipta, paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, rahsia dagangan, atau hak proprietari lain mana-mana orang. Kakell.my mungkin memberi anda pengenalan akaun dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan bahagian tertentu Laman ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan, anda dianggap diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dengan cara yang konsisten dengan terma dan syarat perjanjian ini, dan Kakell.my tidak mempunyai kewajipan untuk menyiasat sumber mana-mana akses atau penggunaan Tapak.

 

Dengan menerima Syarat Penggunaan ini melalui penggunaan Tapak ini, anda memperakui bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih. Jika anda berumur di bawah 18 tahun sila gunakan Laman ini hanya di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga yang sah. Tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian ini, dengan ini memberikan anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik, dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Tapak dengan memaparkannya pada pelayar Internet anda hanya untuk tujuan membeli-belah dan bukan untuk sebarang penggunaan atau penggunaan komersil bagi pihak mana-mana pihak ketiga, kecuali yang dibenarkan secara jelas oleh Kakell.my terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Perjanjian ini akan mengakibatkan pembatalan serta-merta lesen yang diberikan dalam perenggan ini tanpa notis kepada anda.

 

Melainkan dibenarkan secara jelas oleh syarikat kami terlebih dahulu, semua bahan, termasuk imej, teks, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, program, klip muzik atau muat turun, klip video dan bahan bertulis dan lain-lain yang merupakan sebahagian daripada Laman ini (secara kolektif, ” Kandungan”) bertujuan semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial. Anda tidak boleh membuat sebarang penggunaan komersil bagi mana-mana maklumat yang disediakan di Laman ini atau menggunakan apa-apa penggunaan Laman untuk manfaat perniagaan lain. Kami berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun dan/atau membatalkan pesanan mengikut budi bicaranya, termasuk, tanpa had, jika kami percaya bahawa tingkah laku pelanggan melanggar undang-undang yang terpakai atau membahayakan kepentingan kami. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, mempamerkan, menjual, memajak, menghantar, mencipta karya terbitan daripada, menterjemah, mengubah suai, membuat kejuruteraan terbalik, membuka, menyahkompilasi, atau sebaliknya mengeksploitasi Laman ini atau mana-mana bahagian daripadanya melainkan dibenarkan dengan jelas oleh syarikat kami secara bertulis .

 

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua akses kepada dan penggunaan tapak ini oleh sesiapa sahaja yang menggunakan kata laluan dan pengenalan yang asalnya diberikan kepada anda sama ada akses dan penggunaan tapak ini sebenarnya dibenarkan oleh anda atau tidak, termasuk tanpa had, semua komunikasi dan penghantaran dan semua kewajipan (termasuk tanpa had kewajipan kewangan) yang ditanggung melalui akses atau penggunaan tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda hendaklah segera memberitahu Kakell.my tentang sebarang penggunaan kata laluan atau pengenalan anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran lain atau ancaman pelanggaran keselamatan Laman ini.